Vezetőség / Styrelsen

Vezetőség 2022

Elnök

Pronchev Ingela

073 732 86 96

Alelnök

Juhász Edit

Titkárnő

Zsigmond Orsolya

Pénztáros

Malenica Melinda

Honlapszerkesztö

Nagy ErzsébetVezetőségi tagok

Fusz Zsuzsanna


Károly Andrea


Gergely KálmánVezetőségi póttagok

Östergren Baka Gyösh
Revizor

Wulf Becker

Revizorhelyettes

Zemann Zsuzsanna

Választási bizottság

Köteles Ferenc

Styrelsen 2022

Ordförande

Ingela Pronchev 

073 732 86 96

Vice ordförande

Edit Juhász

Sekreterare

Orsolya Zsigmond

Kassör

Melinda Malenica

Webbredaktör

Erzsébet NagyLedamöter

Zsuzsanna Fusz


Andrea Károly


Kálmán GergelySuppleanter

Gyösh Baka Östergren
Revisor

Wulf Becker

Revisorssuppleant

Zsuzsanna Zemann

Valberedning

Ferenc Köteles