Főoldal / Startsida

AKTUÁLIS PROGRAMOK / AKTUELLA PROGRAM
A képekre kattintva további információt találsz a programokról  / Klicka på bilder för mer information

Hogy továbbra is egyesület maradjunk a hívatalos formai részeket is követni és ápolni kell, amennyire lehet egy adott helyzetben . A Corona alatt nem sikerült éves közgyüléseket tartani ahogy terveztük a hatósági pandémiatörvények miatt , programokat sem nagyon igaz, de ezt most be kell pótólnuk és amennyire csak lehet - a alapszabályokhoz igazodnunk - mielött ez az év is letellik. Reméljük hogy nem lesz rosszabb a helyzet....

Ezért hívunk benneteket az Uppsalai Magyar-Svéd Egyesület Éves közgyülésére!

Fontos hogy rész vegyetek!

För att fortsatt kunna vara en förening så måste vi också följa föreningsstadgarna och regler. Under Corona har vi liksom många andra föreningar inte kunnat få till något årsmöte som vi planerade , med anledning av begränsningar som varit under pandemin. Vi har inte haft så många programträffar heller för den delen, men  vi måste ta igen detta och jobba utifrån våra stadgarna igen i den mån det går:Därför kallar vi er till UNGERSK-SVENSKA FÖRENINGEN I UPPSALAS ÅRSMÖTE!

Det är viktigt att du deltar!
ÅRSMÖTE 2021
Måndagen den 29 november 2021 kl. 19.00

                       

     

Plats: Sävja Kulturcentrum, Västgötaresan 133 Sävja vid Daneport
        

Lokal:  Programrummet /lilla rummet     Förslag till dagordning


1.  Mötets öppnande

2. Val av mötesordförande, sekreterare jämte två justeringspersoner

3.  Mötets utlysande

4. Dagordningens godkännande

5.  Verksamhetsberättelser

6.  Ekonomiska redogörelser

7.  Revisionsberättelser och styrelsens ansvarsfrihet

8.  Val av ny styrelse samt suppleanter 

9. Val av revisor samt revisor suppleant

10. Val av valberedning

11. Övriga frågor tex medlemsavgift

12. Mötets avslutandeEsetleges kérdéseket amit fel szeretnétek tenni amit az Éves közgyülést /egyesület müködését illeti egy héttel a gyülés elött küldjétek be a vezetöshez a umseuppsala@yahoo.se - cimünkre. Az éves közgyülést általában svédül tartjuk formai okok miatt. Ha kell forditunk.
Valami harapnivalót kínálunk az éves közgyülés közben. 

Szeretettel várunk!!


Eventuella frågor som rör årsmötespunkterna eller om det är någon annan punkt ni vill ta upp som rör föreningens funktion eller årsmötet skickas in till styrelsen senast 10 dagar innan årsmötet till vår umseuppsala@yahoo.se adress. Vi håller vanligtvis årsmötet på svenska av formella orsaker, men vi kan tolka om så behövs.

Vi bjuder på något mindre att äta i samband med mötet.

Varmt välkomna!

ISTENTISZTELET 


Kedves Uppsalai Gyülekezet!


Kedves MIndenki!


Várunk benneteket istentiszteletre vasárnap, november 28-én  17.00 órára az Eriksbergi templomba  (Eriksbergsvägen 2.).


Amennyiben kérdéseitek vannak fordulhattok hozzám lehetőleg emailben vagy sms-ben s igyekszek válaszolni amint tudok.

Híroldalunkon is tájékozódhattok: www.keve.se

Testvéri üdvözlettel,


 Herczeghné Juhász Edit

 az Uppsalai gyülekezet felügyelője

 hunszkita@gmail.com

 0737726825


Programjainkat a Studiefrämjandet és Bethlen Gábor Alapkezelö Zrt együttmüködésével szervezzük.


Våra program arrangeras i samarbete med Studiefrämjandet och Bethlen Gábor Alapkezelö Zrt

Támogass bennünket!

Stöd oss!


Bankszámlaszámunk


PlusGiro:

23 69 87 - 4

Feliratkozom a programajánló hírlevélre


Jag anmäler mig till nyhetsbrevet