INFORMATION

I Uppsala anordnas modersmålsundervisning för grundskoleelever i ungerska med kommunal finansiering 1 timme per vecka. Utbildningen i ämnet modersmål syftar under hela skoltiden till att eleverna skall uppnå aktiv tvåspråkighet. Utbildningen syftar till att göra eleverna medvetna om att kunskaper i modersmålet och den egna kulturen innebär en stor tillgång både inom Sverige och i internationella sammanhang.

Om modersmålsundervisningen i Uppsala finns mer information här:
Grundskola

Alla som är intresserade av modersmålsundervisningen kan ta kontakt med läraren Blanka Dénes.
E-mail: andrea.blanka-denes@uppsala.se

Ungerska , fortsättningskurs

Vi fortsätter vårens kurs med att utöka basordförradet, lära oss bra uttal och centrala grammatiska strukturer. Kursen har en inriktning på vardagsfraser och samtal i olika situationer i en ungerskspråkig miljö.
Kursnr: 2010
Start 13/2-2013, onsdag 19.00-20.30
1 200 kr, 8 gånger
Ledare: Boglárka Straszer
Lokal: Portalgatan 2, A1

Bokningsinfo: Här