UMSE   Ungersk-Svenska Föreningen I Uppsala

Vår förening startade sin verksamhet 1994 på initiativ av ett antal svenskar och ungrare I Uppsala som ville skapa ett forum för ungrare och svenskar intresserade av ungersk språk och kultur att träffas, utbyta erfrarenheter, lära sig nya saker och ha trevligt tillsammans.

Syfte

Att främja och vårda det ungerska kulturarvet och traditionen bland sverigeungrarna och främja utbytet mellan den svenska och den ungerska kulturen. Föreningen är religiöst, politiskt obunden och står öppen för alla intresserade som accepterar föreningens stadgar och policy.

Mötesplats

Vi har aktiviteter hela året och träffas för närvarande ca en gång I månaden. Vi har ingen egen föreningslokal, men hyr sedan 2009 in oss när vi har aktiviteter i Studiefrämjandets lokaler på Portalgatan 2B 3. tr i Uppsala.
Vi finns på den här platsen bara vid olika program eller aktivitets tillfälle.

Portalgatan 2B  ligger på gångavstånd från resecentrum och Centralstationen vid cykelvägen längs järnvägsrälsen i höjd med McDonalds på Vattholmavägen. Kommer man med bil ligger Studiefrämjandet nära Luthagsleden /Råbyleden korsning mot Vattholmavägen/ Väderkvarnsgatan.  Inget tillstånd behövs och Studiefrämjandet säger att de har gratis parkering vid ingången för deltagare. Tar du buss är det nr. 2 som stannar på Vattholmvägen.

Aktiviteter

De senaste åren har vi kunnat erbjuda en mängd olika aktiviter inom föreningens ramar. Vi har bl a haft sångkvällar, föredrag, ungerska nationaldagsfiranden, mikulásfirande för barn, barnaktiviteter, språkkurs, träffar ute i naturen: bad, fiske, grillning, svampplockning, mm
Medlemskap

Medlemsavgiften

Föreningens plusgiro är: 23 69 87 - 4

Ange ert namn vid inbetalning under OCR/Meddelande: särskilt viktigt att ni skriver in allas namn när det gäller familj, så att vi vet vilka som omfattas.
Vår styrelse 2015/2016

Ordförande Ingela Pronchev
Vice ordförande Edit Juhász
Kassör Orsolya Zsigmond
Sekreterare Erzsébet Nagy (webbansvarig)
Ledamöter Gyösh Lövestam
Attila Keszthelyi
Suppleanter
Revisor Wulf Becker
Revisorssuppleant: Isabella Rummer
Valberedning Ildikó Asztalos Morell
Nikoletta Kinczel Soliman