Eves kozgyules 2017Uppsalai Magyar-Svéd Egyesület

Ungersk-Svenska Föreningen i Uppsala


KALLELSE TILL UMSE:s ÅRSMÖTE

Tid: den 12 mars, kl. 17.00

Plats: Studefrämjande, Portalgatan 2B, 3tr, 752 39 Uppsala


Förslag till dagordning/Napirendi javaslat


1.    Mötets öppnande

2.    Val av mötesordförande, sekreterare jämte två justeringspersoner.

3.    Mötets utlysande

4.    Dagordningens godkännande

5.    Verksamhetsberättelse

6.    Ekonomisk redogörelse

7.    Revisionsberättelse och styrelsens ansvarsfrihet

8.    Val av ny styrelse samt suppleanter.

8 b. Val av revisor samt revisorsuppleant

9.    Val av ny valberedning

10.  Övriga frågor

11. Mötets avslutande


Obs! Mötet leds i huvudsak på svenska, av formella orsaker, med tolkning vid behov.  Vid mötet finns  tid och möjlighet för kaffe och samkväm.


Glöm inte att betala in din årsavgift för 2017 om du inte gjort det.

Info om årsavgifter samt hur inbetalning sker finns på vår hemsida www.umse.se och läs mer under fliken om oss, alternativt se mail utskickat tidigare i veckan.


Är du intresserad av en plats i styrelsen är du välkommen att höra av dig till valberedningen tex viragilles@yahoo.se.

Just nu är vi särskilt intresserade av att hitta en ledamot och en kassör.


Har du en övrig fråga att ta upp vid mötet skall denna inkomma till styrelsen per mail senast en vecka innan mötet.


Varje persons närvaro vid möte är viktig för att vi fortsatt också skall ha en ungersk-svensk förening i Uppsala.

Skriv in datumet i din kalender och kom!


Hjärtligt välkomna!

Arrangeras i samarbete med Studiefrämjandet.


UMSE Uppsalai Magyar-Svéd Egyesület | Ungersk-Svenska Föreningen i Uppsala

E-mail: umseuppsala@yahoo.se

Honlapszerkesztö / Webbredaktör: Erzsébet Nagy

Copyright © All Rights Reserved